Menighedsrådet ved Skellerup og Ellinge Kirker

Formand:
Erik Søgaard - Tlf.: 22798417

Næstformand:
Marna Jørgine Rasmussen- Tlf.: 21738193

Kirkeværge Ellinge:
Anders Brian Jeppesen (Ellinge) - Tlf.: 40622754

Kirkeværge Skellerup:
Pia Skytthe Pedersen (Skellerup) - Tlf.: 24217916

Kasserer:
Torben Nielsen - Tlf.: 20436708

Kontaktperson:
Anette Hofstedt- Tlf.: 24670333

Menigt medlem:
Peder Drud Sørensen - Tlf.: 21287865

Formand for valgbestyrelsen:
Peter Attermann Iversen - Tlf.: 26390662

Med. Rep./sekretær
Jesper Bech Madsen- Tlf.: 29270163

Præst og kirkebogsfører:
Elisabeth Rokkjær Hammer - Tlf.: 21361118

LIVETS BEGIVENHEDER

Hvad gør jeg ved dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse? Læs mere her.