Menighedsrådet i Skellerup og Ellinge sogne pr. 20/11-18

Formand:
Erik Søgaard - Tlf.: 2279 8417

Næstformand:
Marna Jørgine Rasmussen- Tlf.: 2173 8193

Kirkeværge Ellinge:
Anders Brian Jeppesen - Tlf.: 4062 2754

Kirkeværge Skellerup:
Pia Skytthe Pedersen - Tlf.: 2421 7916

Kasserer:
Torben Nielsen - Tlf.: 2043 6708

Kontaktperson:
Anette Hofstedt- Tlf.: 2467 0333

Menigt medlem:
Annette Kirk Jørgensen - Tlf.: 2910 7192

Formand for valgbestyrelsen:
Peter Attermann Iversen - Tlf.: 2639 0662

Med. Rep./sekretær
Jesper Bech Madsen- Tlf.: 2927 0163

Præst og kirkebogsfører:
Helle Frimann Hansen - Tlf.: 2114 2964

LIVETS BEGIVENHEDER

Hvad gør jeg ved dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse? Læs mere her.