Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen finder sted i det 7. skoleår.
Konfirmanderne tilmeldes undervisningen ved årets konfirmandindskrivning, som finder sted i august måned.
Se kirkebladet for nærmere dato.

Kommende datoer

De kommende års konfirmationer:

2021: Skellerup d. 11. april og Ellinge d. 18. april

2022: Ellinge d. 24. april og Skellerup d. 1. maj

2023: Skellerup d. 16. april og Ellinge d. 23. april

2024: Ellinge d. 7. april og Skellerup d. 14. april

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Ellinge og Skellerup Kirker går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
 Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
 Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Konfirmation ved Lone Wellner Jensen