Dødsfald og begravelse/bisættelse

Dødsfald skal meddeles sognepræsten snarest. Dette gælder også for dem, der ikke er medlemmer af folkekirken.

De pårørende aftaler det fornødne med den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen.

Valg af gravsted sker ved henvendelse til kirkeværgen.

Læs kirkebladet