Dødsfald og begravelse/bisættelse

Dødsfald skal meddeles sognepræsten snarest. Dette gælder også for dem, der ikke er medlemmer af folkekirken.
De pårørende aftaler det fornødne med den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen.
Valg af gravsted sker ved henvendelse til kirkeværgen.