Hvornår holder menighedsrådet møder

Alle menighedsrådsmøder er åbne for offentligheden, bortset fra hvis der er lukkede punkter på dagsordenen.

I 2020 er der planlagt rådsmøder på følgende datoer i konfirmandhuset i Skellerup:

3. marts kl. 17:00

15. april kl. 17:30

12. maj kl. 17:00 med efterfølgende orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg i 2020 kl. 19:00

22. juni kl. 17:30

26. august kl. 17:30

15. september kl. 19:00 er der Valgforsamling hvor der skal vælges et menighedsråd

6. oktober kl. 19:00

24. november kl. 17:30