Menighedsrådet

Erik Søgaard (Formand)
Pårupvej 57
5540 Ullerslev
Tlf: 22 79 84 17
Email: erikellinge(at)hotmail.dk

Marna Jørgine Rasmussen (Næstformand)
Maeholm 11
Skellerup
5540 Ullerslev
Tlf: 21 73 81 93
Email: marnarasmussen(at)hotmail.com

Annette Kirk Jørgensen (Menigt medlem)
Højbjergvej 5C
Skellerup
5540 Ullerslev
Tlf: 29 10 71 92

Anders Brian Jeppesen (Kirkeværge)
Pårupvej 58
5540 Ullerslev
Tlf: 40 62 27 54

Pernille Skov Vilhelmsen (præst (kirkebogsfører))
Skellerup Byvej 44
5540 Ullerslev
Tlf: 21 36 11 18
Email: pesv(at)km.dk

Pia Skytthe Pedersen (Kirkeværge)
Pårupvej 3B
Skellerup
5540 Ullerslev
Tlf: 51 34 11 12
Email: vaargekirke(at)gmail.com

Torben Nielsen (Kasserer)
Ferritslevvej 115
5540 Ullerslev
Tlf: 20 43 67 08

Anette Hofstedt (Kontaktperson)
Gl. Byvej 9
Ellinge
5540 Ullerslev
Tlf: 24 67 03 33
Email: hofstedt(at)post12.tele.dk

Peter Attermann Iversen (Formand for valgbestyrelsen)
Højbjergvej 5A
Skellerup
5540 Ullerslev
Tlf: 26 39 06 62
Email: pi(at)pcpeter.dk